O projektu Pomáhejte
s námi Moravě

#info

Pomáhejte s námi Moravě je veřejná sbírka Nadačního fondu Českého rozhlasu, prostřednictvím které nadační fond podporuje lidi postižené povodněmi a dalšími přírodními katastrofami přímo nebo prostřednictvím organizací, které poskytují této skupině lidí podporu a služby zaměřené na řešení bezprostředních i dlouhodobých následků přírodní katastrofy.

24. června Nadační fond Českého rozhlasu společně s Radiožurnálem otevřely charitativní projekt s názvem „Pomáhejte s námi Moravě“ na pomoc lidem v oblastech zasažených tornádem. Pomoc zahrnovala finanční sbírku a speciální web pro párování potřebných a dárců. „Posláním Českého rozhlasu je sloužit veřejnosti. Tisícům lidí se během pár okamžiků změnil celý život. Rychlou a konkrétní pomoc lidem, kteří ji teď nejvíce potřebují, pokládám za samozřejmou a chápu ji i jako naši povinnost v demokratické společnosti, “ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.Výtěžek z finanční sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu „Pomáhejte s námi“ je určený lidem z oblastí zasažených tornádem. Sbírka na webu www.darujme.cz/pomahejtesnami odstartovala s částkou 5 milionů korun, kterou při jejím vyhlášení přispěla společnost Kaufland České republika.

V průběhu soboty 26. června byl spuštěn i speciální web www.pomahejtesnami.cz pro párování potřebných a dárců. Lidé, kteří potřebují krátkodobé i dlouhodobé ubytování, materiální pomoc, techniku či lidskou sílu, zde mohli své přání, resp. potřebu, zapsat a dárci mohli konkrétním lidem a rodinám pomoci napřímo. „Po osmi letech od povodní jsme opět oživili sbírku Pomáhejte s námi, tentokrát pomoc mířila na jih Moravy, lidem, kterým se během vteřin doslova převrátil život vzhůru nohama. Snažíme se rychlou a cílenou pomoc dostat do konkrétních rodin a domácností a současně vytvořit po vzoru Ježíškových vnoučat prostor, kde mohou lidé pomoci lidem přímo,“ dodala ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.Vybrané finanční prostředky dostali lidé přímo postižení přírodní katastrofou a neziskové organizace, které zajišťovaly bezprostředně po události i ve střednědobém horizontu psychosociální pomoc lidem z postižených obcí, terénním pracovníkům, kteří v obcích zasahovali, učitelům ze škol, kam se děti po traumatickém zážitku vracely.

Jak bylo možné do sbírky Pomáhejte s námi Moravě přispívat

sbírkový účet: 888 444 666/0300