Kdo vás bude na cestě doprovázet?

Seznámení před odjezdem

Poslání

Poslání Nadačního fondu Českého rozhlasu vychází z přesvědčení, že každý člověk je ve své podstatě jedinečný a má zvláštní místo a úlohu ve společnosti. Je proto důležité, aby jej obklopovalo prostředí, ve kterém může své schopnosti rozvíjet. Toto poslání naplňuje prostřednictvím dlouhodobých projektů Světluška a Ježíškova vnoučata a jednorázových sbírek, které pomáhají tam, kde je aktuálně potřeba.

20 let Nadačního fondu Českého rozhlasu

Nadační fond Českého rozhlasu oslavil v roce 2020 už 20 let své existence. Mezi jeho dlouhodobé projekty patří Světluška, která od roku 2003 pomáhá zvyšovat kvalitu života lidí se zrakovým postižením. Nováčkem v dobročinných aktivitách Nadačního fondu Českého rozhlasu jsou od roku 2020 Ježíškova vnoučata. Ta v předvánočním čase plní přání osamělým seniorům v pobytových zařízeních.

Nadační fond ve spolupráci s Českým rozhlasem organizoval také několik úspěšných sbírek, které reagovaly na dění doma i v zahraničí – sbírky Pomáhejte s námi, Pustevny, Pomáhejte s námi Nepálu či Cimrman pomáhá.

Pomáhejte s námi byla první sbírka, kterou Český rozhlas ve spolupráci s nadačním fondem uspořádal pro lidi postižené povodněmi v roce 2013. Celkový výtěžek povodňové sbírky se ke konci roku 2014 vyšplhal na 12,2 milionů korun.

V dubnu 2014 vyhlásil Nadační fond Českého rozhlasu sbírku Pustevny na obnovu požárem zdevastované národní památky Libušín. Na podporu sbírky uspořádal Český rozhlas ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm „Den pro Pustevny“. Částka ze vstupného pak putovala na účet sbírky Pustevny. Architektonický skvost, který znovu otevřel až v loňském roce, byl fondem a posluchači podpořen bezmála milionem korun.

Nadační fond však reagoval i na dění ve světě. V roce 2015 vyhlásil na pomoc obyvatelům Nepálu, které postihlo ničivé zemětřesení, veřejnou sbírku Pomáhejte s námi Nepálu. Výtěžek sbírky dosáhl bezmála 9‚6 mil. korun a byl rozdělen ve spolupráci s organizacemi Člověk v tísni a Namasté Nepál. Tato sbírka také v roce 2016 získala první cenu Fóra dárců. Projekt vzniku psychologické ambulance zřízené a vedené nevidomou Janou B. z Nechanic podpořil nadační fond v roce 2016 v rámci sbírky Cimrman pomáhá, do které byly kromě fondu zapojeny také organizace Centrum Paraple a Nadační fond Slunce pro všechny. „Od samého začátku je nadačnímu fondu Český rozhlas stabilním partnerem. Právě díky němu a jeho stanicím se nám daří a dařilo dostávat se k potřebným i k dárcům a také o využití všech darů posléze informovat, což považujeme za klíč k důvěryhodnosti a transparentnosti,“ říká ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.

Pod Nadačním fondem Českého rozhlasu pak v letech 2018 a 2019 pomáhal seniorům také projekt Návštěvy POTMĚ. Tento projekt poté přešel v zapsaný ústav Spolu s vámi, který založili a vedou sami zrakově postižení pracovníci.

Tyto sbírky fondu jsme během roku připomínali ve vysílání Českého rozhlasu a ke 20. narozeninám nadačního fondu také vznikl videospot.

Lidé v NF

Gabriela Drastichová

Gabriela Drastichová

ředitelka nadačního fondu Českého rozhlasu

Vytváří prostor a podmínky pro naplňování poslání, které Nadačnímu fondu Českého rozhlasu vtiskli v roce 2000 jeho zakladatelé. A to v dlouhodobém sbírkovém projektu Světluška a v Ježíškových vnoučatech, které jsou benjamínkem nadačního fondu. Usiluje o to, aby ti, pro které je pomoc nadačního fondu určena, byli vždy na prvním místě a aby dárci, kteří nám s důvěrou svěřili svou finanční podporu, věděli, komu a jak jejich peníze pomáhají.

Renáta Kaňková

Renáta Kaňková

manažerka financí a sbírek

Sestavuje rozpočet nadačního fondu a kontroluje jeho následné plnění, vyúčtovává veřejné sbírky a hlídá, abychom s provozními financemi nakládali maximálně hospodárně. Přesné finance bere jako základ řádu a podstaty věcí, což všichni ostatní v týmu sledují zpovzdálí a s obdivem :-).

Karin Kovaříková

Karin Kovaříková

manažerka provozu

Záleží jí na tom, aby se Světluškám dobře pracovalo, byly v práci spokojené a měly vše, co k tomu potřebují. Kromě personální agendy má na starosti provoz celého nadačního fondu a s radostí pečuje také o partnery a dárce.

Monika Pailová

Monika Pailová

koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace

Koordinuje Hlavní grantové řízení pro organizace, díky kterému Světluška už 18 let podporuje poskytovatele sociálních služeb pro těžce zrakově postižené po celém Česku, sportovní kluby i poskytovatele volnočasových aktivit, školy a školská zařízení. Díky jejím podnětům je Světluška schopná přizpůsobovat finanční podporu potřebám těchto organizací a jejich klientů.

Eva Vadászová

Eva Vadászová

koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace

Zajišťuje průběh grantových řízení na podporu organizací z partnerského fondu Kaufland, komunikuje se zástupci organizací, administruje jednotlivá kola grantového řízení od formální kontroly žádostí organizací po vyplácení uzavřených smluv.

Michaela Pošvářová

Michaela Pošvářová

koordinátorka nadačních příspěvků pro jednotlivce


Má na starosti kompletní agendu žádostí jednotlivců od jejich podání přes komunikaci s hodnotící komisí při jejich hodnocení přes uzavření smlouvy až k vyplacení a závěrečnému vyúčtování nadačních příspěvků. Je hlavním kontaktem pro zrakově postižené, kteří se na Světlušku celoročně obracejí s žádostí o finanční podporu, o radu či trpělivé vyslechnutí.

Šárka Jurásková

Šárka Jurásková

manažerka kampaní a projektů

Domlouvá propagaci projektů Světlušky v tištěných médiích, outdooru, rozhlase i TV, komunikuje s designovým studiem, připravuje tiskové materiály a hlídá správné používání log. Také připravuje benefiční koncert Světlo pro Světlušku.

Karolina Žampachová

Karolina Žampachová

public relations

Představuje Světlušku a veškeré její aktivity, příběhy podpořených jednotlivců a organizací skrze sociální sítě a média široké veřejnosti. Také se stará o to, aby byly všechny světluščí texty vyladěny do puntíku.

Eliška Poláčková

Eliška Poláčková

public relations

Má v malíčku web Světlušky, obstarává rozmanitou skladbu moderátorů nového Podcastu POTMĚ a představuje příběhy všech podpořených z partnerského fondu Kaufland. Spolu s Karolínou je také hlavním kontaktem pro média.

Kateřina Ježková

Kateřina Ježková

produkční

Stará se o to, aby vše klaplo během Sbírkových dní a Nočních běhů pro Světlušku. Její pracovní náplň je hlavně příprava eventů Světlušky a jejich samotná realizace na místě mnohdy pro tisíce běžců a dobrovolníků a stovky návštevníků Kavárny POTMĚ.

Kateřina Kovandová

Kateřina Kovandová

e-shop a administrativa

Má na starosti svetluščí e-shop, kde se stará o to, aby našim zákazníkům balíčky dorazily v pořádku a včas. Podílí se také na Sbírkových dnech Světlušky jako koordinátorka zapojených škol a dobrovolníků.

Správní rada Nadačního fondu Českého rozhlasu:

René Zavoral
předseda
Jiří Jeřábek
místopředseda
Pavel Zavadil
člen
Jan Pokorný
člen
Antonín Kazda
člen
Alena Líškay Králíková
členka
Jan Svoboda
člen
Filip Beránek
člen
Linda Kaucká
členka (do 15. 10. 2020)
Peter Chalupianský
člen (od 15. 10. 2020)

Dozorčí rada Nadačního fondu Českého rozhlasu:

Martin Vojslavský
Lenka Ježková

Tým Nadačního fondu Českého rozhlasu

Gabriela Drastichová
ředitelka
Renáta Kaňková
manažerka financí a sbírek
Karin Kovaříková
manažerka provozu
Monika Pailová
koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace
Eva Vadászová
koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace
Michaela Pošvářová
koordinátorka nadačních příspěvků pro jednotlivce
Šárka Jurásková
manažerka kampaní a projektů
Karolína Žampachová
public relations
Eliška Poláčková
public relations
Kateřina Ježková
produkční
Lukáš Jadrníček
produkční
Kateřina Kovandová
e-shop a administrativa
Miloslav Parolek
vedoucí projektu Ježíškova vnoučata
Marietta Prajslerová
koordinátorka projektu Ježíškova vnoučata
Olga Štrejbarová
sociální sítě projektu Ježíškova vnoučata

20 let NF Nadačního fondu Českého rozhlasu:

No items found.

Týmy a spolupracovníci Světlušky

Tým Kavárny POTMĚ v roce 2020

Nevidomí kavárníci: Ksenia Enilina, Jiří Fenz, Šarlota Hambergerová, Andrea Hlaváčková, Radka Komárková, Barbora Mirgová, Miroslav Orság, Jiří Pikeš, Petr Škorpil
Provozní kavárny: Hana Hrudová, Kateřina Vrátná

Tým Sbírkových dní Světlušky v roce 2020

Koordinátoři sbírky: Natálie Jeřábková, Kateřina Kovandová, Andrea Malcová, Lucie Malcová, Barbora Vlková

Dobrovolníci a spolupracovníci na projektech Nadačního fondu Českého rozhlasu

Lucia Brinzanik, Jakub Hereš, Jan Horák, Helena Chmelíčková, Zdeněk Langer, David Podhola, Eliška Poláčková, Jakub Schneider, Martin Skála, Jan Steinsdörfer, Michaela Steinsdörferová, Olga Velíšková, Zuzana Vocetková, Anna Vošalíková

Průvodkyně výroční zprávy NF ČRo

head photo of Marie
Marie Zemanová:
Jmenuji se Marie Zemanová a jsem novinářka. Pracuji také se seniory pro neziskovou organizaci Spolu s vámi a její službu Návštěvy POTMĚ. Jsem autorkou blogu Za-Zrak, kde od roku 2017 informuji o životě bez zraku v souvislostech.
head photo of Anna
Anna Burdová
Mé jméno je Anna Burdová a říkám si sepisovatelka – pořád totiž něco sepisuju. Podle kolegyně Marušky Zemanové jsem copyherka, protože jsem vysloužilá copywriterka (tedy bývalá reklamní textařka), stále ještě občasná publicistka a aktuálně autorka zejména knížek pro děti. Též s láskou a nasazením pracuji pro službu Návštěvy POTMĚ.