Poslání a lidé

Nadačního fondu Českého rozhlasu

Poslání

Poslání Nadačního fondu Českého rozhlasu vychází z přesvědčení, že každý člověk je ve své podstatě jedinečný a má zvláštní místo a úlohu ve společnosti. Je proto důležité, aby jej obklopovalo prostředí, ve kterém může své schopnosti rozvíjet. Toto poslání naplňuje prostřednictvím dlouhodobých projektů Světluška a Ježíškova vnoučata a jednorázových sbírek, které pomáhají tam, kde je aktuálně potřeba.

Nadační fond vznikl dne 15. 12. 2000, v roce 2021 tedy oslavil 21 let své existence.

Zřizovatel

Český rozhlas založil v roce 2000 Nadační fond Českého rozhlasu s posláním vyrovnávat příležitosti k plnohodnotnému životu pro všechny lidi bez rozdílu.

Nejznámějšími dlouhodobými sbírkovými projekty nadačního fondu jsou Světluška a Ježíškova vnoučata. Český rozhlas ve spolupráci s nadačním fondem ale organizuje i jednorázové sbírky, které pomáhaly při povodních, na Pustevnách i po zemětřesení v Nepálu. V loňském roce pak mezi prvními podal pomocnou ruku lidem v moravských obcích, které zasáhlo ničivé tornádo.

Český rozhlas je nejen zřizovatelem, ale i významným finančním partnerem nadačního fondu po celou dobu jeho existence. V roce 2021 přispěl na provoz nadačního fondu částkou 1 018 000 korun. Svým posluchačům na celostátních i regionálních vlnách představuje příběhy těch, kterým nadační fond pomáhá, ať už jsou to těžce zrakově postižení, podpoření ze sbírky Světluška nebo osamělí senioři z projektu Ježíškova vnoučata, a aktivně tyto projekty propaguje ve svém vysílání.

Lidé

Gabriela Drastichová

Gabriela Drastichová

ředitelka nadačního fondu Českého rozhlasu

Vytváří prostor a podmínky pro naplňování poslání, které Nadačnímu fondu Českého rozhlasu vtiskli v roce 2000 jeho zakladatelé. A to v dlouhodobém sbírkovém projektu Světluška a v Ježíškových vnoučatech, které jsou benjamínkem nadačního fondu. Usiluje o to, aby ti, pro které je pomoc nadačního fondu určena, byli vždy na prvním místě a aby dárci, kteří nám s důvěrou svěřili svou finanční podporu, věděli, komu a jak jejich peníze pomáhají.

Jitka Kuttelwascherová

Jitka Kuttelwascherová

manažerka financí a sbírek

Pracuje s čísly a tabulkami. Eviduje finanční doklady, připravuje podklady pro externí účetní, vyúčtovává veřejné sbírky, hlídá plnění rozpočtu a spolupracuje při auditech účetní závěrky.

Iveta Klingenhoferová

Iveta Klingenhoferová

manažerka provozu

Záleží jí na tom, aby se Světluškám dobře pracovalo, byly v práci spokojené a měly vše, co k tomu potřebují. Kromě personální agendy má na starosti provoz celého nadačního fondu a pečuje také o světluščí e-shop - hlídá, aby na skladě bylo vždy všeho dost a všechny objednávky doputovaly k zákazníkům včas a v pořádku.

Monika Pailová

Monika Pailová

koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace

Koordinuje Hlavní grantové řízení pro organizace, díky kterému Světluška už 18 let podporuje poskytovatele sociálních služeb pro těžce zrakově postižené po celém Česku, sportovní kluby i poskytovatele volnočasových aktivit, školy a školská zařízení. Díky jejím podnětům je Světluška schopná přizpůsobovat finanční podporu potřebám těchto organizací a jejich klientů.

Eva Vadászová

Eva Vadászová

koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace

Zajišťuje průběh grantových řízení na podporu organizací z partnerského fondu Kaufland, komunikuje se zástupci organizací, administruje jednotlivá kola grantového řízení od formální kontroly žádostí organizací po vyplácení uzavřených smluv.

Marie Kurhajcová

Marie Kurhajcová

koordinátorka nadačních příspěvků pro jednotlivce

Má na starosti kompletní agendu žádostí jednotlivců od jejich podání přes komunikaci s hodnotící komisí při jejich hodnocení přes uzavření smlouvy až k vyplacení a závěrečnému vyúčtování nadačních příspěvků. Je hlavním kontaktem pro zrakově postižené, kteří se na Světlušku celoročně obracejí s žádostí o finanční podporu, o radu či trpělivé vyslechnutí.

Šárka Jurásková

Šárka Jurásková

manažerka kampaní a projektů

Domlouvá propagaci projektů Světlušky v tištěných médiích, outdooru, rozhlase i TV, komunikuje s grafikem, připravuje tiskové materiály a hlídá správné používání log. Také připravuje benefiční koncert Světlo pro Světlušku.

Karolina Žampachová

Karolina Žampachová

public relations

Představuje Světlušku a veškeré její aktivity, příběhy podpořených jednotlivců a organizací skrze sociální sítě a média široké veřejnosti. Také stará se o to, aby byly všechny světluščí texty vyladěny do puntíku.

Eliška Poláčková

Eliška Poláčková

public relations

Má v malíčku web Světlušky, obstarává rozmanitou skladbu moderátorů nového Podcastu POTMĚ a představuje příběhy všech podpořených z partnerského fondu Kaufland. Spolu s Karolínou je také hlavním kontaktem pro média.

Miloslav Parolek

Miloslav Parolek

produkční

Stará se o to, aby vše klapalo během Nočních běhů pro Světlušku. Jeho pracovní náplní je hlavně příprava eventů Světlušky a jejich samotná realizace na místě mnohdy pro tisíce běžců a dobrovolníků a stovky návštěvníků Kavárny POTMĚ. Také má na starosti projekt Ježíškova vnoučata.

Správní rada Nadačního fondu Českého rozhlasu:

René Zavoral
předseda
Jiří Jeřábek
místopředseda
Pavel Zavadil
člen
Jan Pokorný
člen
Antonín Kazda
člen
Alena Líškay Králíková
členka
Jan Svoboda
člen
Filip Beránek
člen
Peter Chalupianský
člen

Dozorčí rada Nadačního fondu Českého rozhlasu:

Kateřina Salmeh
Martin Vojslavský
Lenka Ježková

Tým Nadačního fondu Českého rozhlasu

Iveta Klingenhoferová
manažerka provozu (od 1. 8. 2021)
Gabriela Drastichová
ředitelka
Renáta Kaňková
manažerka financí a sbírek (do 31. 12. 2021)
Karin Kovaříková
manažerka provozu (do 31. 8. 2021)
Monika Pailová
koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace
Eva Vadászová
koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace
Michaela Pošvářová
koordinátorka nadačních příspěvků pro jednotlivce
Šárka Jurásková
manažerka kampaní a projektů
Karolína Žampachová
public relations
Eliška Poláčková
public relations
Kateřina Ježková
produkční
Miloslav Parolek
vedoucí projektu Ježíškova vnoučata
Marietta Prajslerová
koordinátorka projektu Ježíškova vnoučata
Olga Štrejbarová
sociální sítě projektu Ježíškova vnoučata
Informace k 31. prosinci 2021. Aktuální informace na webu Nadačního fondu Českého rozhlasu.

20 let NF Nadačního fondu Českého rozhlasu:

No items found.

Spolupracovníci a dobrovolníci

Kavárna POTMĚ v roce 2021

Nevidomí kavárníci: Ksenia Enilina, Jiří Fenz, Šarlota Hambergerová, Andrea Hlaváčková, Radka Komárková, Miroslav Orság, Kateřina Orságová-Urbanová, Anna Kiktová, Kamila Koncová, Petr Škorpil, Kristina Doneová, Michal Maišl, Jana Handzlíková, Lucie Špoková, Romana Hladišová
Provoz kavárny: Veronika Opršalová, Veronika Reinischová, Lucie Bradáčová, Karolína Doležalová

Sbírkové dny Světlušky v roce 2021

Koordinátoři sbírky: Kateřina Kovandová, Lucie Malcová, Barbora Vlková

Další projekty

Kateřina Dobešová, Jakub Hereš, Jan Horák, Roman Kučera, Zdeněk Langer, Marta Mačáková, David Podhola, Jakub Schneider, Martin Skála, Jan Steinsdörfer, Michaela Steinsdörferová, Anna Vošalíková, Klára Koblížková, Martin Kozák, Jan Misák, Petr Rubáček

Průvodkyně výroční zprávy

Olga Štrejbarová
V roce 2016, kdy pracovala jako redaktorka Českého rozhlasu, založila po jedné z návštěv domova seniorů „na koleni" projekt Ježíškova vnoučata. Pomocí stejnojmenné facebookové skupiny se tak podařilo splnit kolem 600 přání seniorů v domovech. O rok později vzal aktivitu pod svá křídla Český rozhlas, a tak během uplynulých let vzrostl počet splněných snů na celkem zhruba 100 tisíc.

Kniha Příběhy Ježíškových vnoučat, které je spoluautorkou, tuto cestu mapuje. Dodnes se Olga stará o PR projektu, copywriting, ale také se svými dětmi aktivně navštěvuje osamělé seniory. Olga napsala rovněž knížku pohádek pro pacienty jihlavské nemocnice, k vlastnímu překvapení získala ocenění za některé fotografické snímky, ale také cenu Skutek roku, Laskavec nebo třeba cenu rady města Jihlavy, odkud pochází, právě za Ježíškova vnoučata. Ačkoli je na speciální poličce neuvidíte, je si dobře vědoma toho, že právě ony celý projekt posunuly dál, mezi veřejnost, do médií.

A díky pozornosti jsou Ježíškova vnoučata tím, čím jsou dnes. Aktivitou, která těší seniory nejen na Vysočině, ale v celé ČR. Dokonce i v několika zahraničních státech, které se nechaly českým projektem inspirovat v pomoci osamělým seniorům. A to je největší odměna.