Zastávka #16

Přehledové tabulky

#NeZatloukatNeZatloukat...Ne zatloukat!

Souhrnný přehled nadačních příspěvků ze sbírky Světluška v roce 2020

Celkem byly v roce 2020 žadatelům o nadační příspěvek pro organizace schváleny finanční prostředky ve výši 17 033 391 Kč, proplaceny byly nadační příspěvky ve výši 15 474 021 Kč.

Z hlavního grantového řízení pro rok 2020 byly schváleny nadační příspěvky v částce 11 987 944 Kč, přičemž vyplaceno bylo 11 887 944 Kč. Celkem ze tří kol grantového řízení z Fondu Kaufland byly schváleny nadační příspěvky ve výši 5 045 603 Kč, vyplaceno bylo 3 586 077 Kč a v roce 2021 z nich zbývá vyplatit ještě 1 381 266 Kč.

Z nadačních příspěvků schválených v roce 2020 a 2019 byly sníženy či stornovány príspěvky ve výši
219 978 Kč. Celkem byly v roce 2020 žadatelům o nadační příspěvek pro jednotlivce schváleny finanční prostředky ve výši 4 366 854 Kč. Z toho byly v témže roce proplaceny nadační příspěvky ve výši 3 730 218 Kč a v roce 2021 z nich zbývá vyplatit ještě 582 710 Kč.

Z nadačních příspěvků schválených v roce 2020 byly sníženy či stornovány příspěvky ve výši ve výši 53 926 Kč. V roce 2020 rovněž zbývalo vyplatit některé splátky nadačních příspěvků schválených v předchozích obdobích. V souhrnu tyto závazky činily 906 251 Kč a v roce 2020 z nich bylo vyplaceno po stornech a sníženích 853 868 Kč. Po zohlednění vrácených a stornovaných nadačních příspěvků zbývá v roce 2021 vyplatit z příspěvků schválených v předchozích letech 0 Kč.

Souhrnný přehled nadačních příspěvků ze sbírky Ježíškova vnoučata v roce 2020

Nadační příspěvky vyplacené v roce 2020 poskytovatelům sociálních služeb pro seniory z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata byly v celkové výši 170 015 Kč. Jde o zlomek nadační podpory, která ze sbírky Ježíškova vnoučata plynula v průběhu prvního čtvrtletí roku 2021, kdy jsme plnili přání seniorů z Vánoc roku 2020.