Soubory ke stažení

Přehledové tabulky

#NeZatloukatNeZatloukat...Ne zatloukat!

Souhrnný přehled nadačních příspěvků ze sbírky Světluška v roce 2021

Celkem byly v roce 2021 žadatelům o nadační příspěvek pro organizace schváleny finanční prostředky ve výši 37 324 317 Kč, proplaceny byly nadační příspěvky spolu se závazky z předchozího roku ve výši 32 171 846 Kč.

Z hlavního grantového řízení pro rok 2021 a 2022 byly schváleny nadační příspěvky v částce 24 241 600 Kč, přičemž vyplaceno bylo 18 865 867 Kč se závazkem k vyplacení 5 375 733 Kč.

Celkem ze tří kol grantového řízení z Fondu Kaufland byly schváleny nadační příspěvky ve výši 4 903 785 Kč, vyplaceno včetně závazků z posledního kola z roku 2020 bylo 7 901 950 Kč.

Na jaře roku 2021 byla vyhlášena mimořádná výzva na pořízení ochranných pomůcek v důsledku bezpečnostních opatření spojených s koronavirem. Schválena ve čtyřech kolech grantového řízení byla celková částka 998 384 Kč, vyplacena 998 384 Kč.

Na podzim proběhla druhá mimořádná výzva, zaměřená na podporu a restart sportu zrakově handicapovaných ve schválené částce 1 091 536 Kč, vyplaceno bylo 791 536 Kč se závazkem k vyplacení
300 000 Kč v roce následujícím.

Z důvodu celosvětové pandemie způsobené koronavirem se v roce 2021 nepodařilo částečně zrealizovat některé podpořené projekty organizací i jednotlivců z roku 2020-2021. Celková výše vrácených nadačních příspěvků z organizací činila 2 037 097 Kč, jednotlivců 73 841 Kč.

Z nadačních příspěvků jednotlivcům, schválených v roce 2021 a 2020, byly sníženy či stornovány příspěvky ve výši 107 436 Kč. Celkem byly v roce 2021 žadatelům o nadační příspěvek pro jednotlivce schváleny finanční prostředky ve výši 5 180 767 Kč. Z toho byly v témže roce proplaceny nadační příspěvky ve výši 4 163 544 Kč a v roce 2022 z nich zbývá vyplatit ještě 925 047 Kč.

Souhrnný přehled nadačních příspěvků ze sbírky Ježíškova vnoučata v roce 2021

Díky štědrosti dárců, tedy Ježíškových vnoučat, můžeme plnit již pátým rokem nákladnější vánoční přání seniorů vždy v období adventu a v průběhu roku pak otevírat tematické výzvy, ve kterých podpoříme zejména aktivizaci seniorů v pobytových zařízeních.

V roce 2021 jsme vyhlásili hned tři tematické výzvy: Podpora canisterapeutických návštěv, Mobilní zahrádky do domovů pro seniory a Babí léto na cestách.

Celkem jsme v těchto tematických výzvách podpořili 81 projektů v celkové výši 1 347 834 korun.

Souhrnný přehled nadačních příspěvků ze sbírky Pomáhejte s námi Moravě v roce 2021

Ze sbírky Pomáhejte s námi Moravě bylo částkou 15 490 000 Kč podpořeno celkem 104 fyzických osob, z toho 103 ve výši příspěvku 150 000 Kč na osobu a 1 ve výši 40 000 Kč na postiženou domácnost.

Nadační podporu rovněž získaly tři neziskové organizace, které v postižených obcích na jižní Moravě zajišťovaly peritraumatickou a střednědobou psychosociální pomoc. Celkem byly neziskové organizace podpořeny částkou 916 094 Kč.