Zastávka #9

Vánoční sbírka pro Světlušku

#Kaufland
Komentář Marušky

Ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová se v doprovodu prakticky nevidomé Šarloty Hambergerové vydala do pěti prodejen Kaufland, ve kterých se v rámci vánoční sbírky podařilo prodat nejvíc jmenovek na dárky. Gabriela s Šarlotou poděkovaly zaměstnancům a představily, kde přesně budou vybrané peníze celý rok pomáhat.

Popis projektu

Koupí jmenovky na vánoční dárky bylo během adventu v Kauflandu možné podpořit sbírku Světluška. Z vánoční sbírky Kauflandu do ní putovalo rekordních 15,5 milionu korun a na podporu projektu Světluška 1,5 milionu korun. 

Přesně 12 082 890 korun darovali zákazníci a Kaufland navíc přispěl dalších 4 027 630 korun (= slíbených 10 Kč za každý prodaný arch jmenovek), a sumu ještě zaokrouhlil na rovných 17 milionů korun. Vánoční sbírka pro Světlušku s mottem “Rozsviťte s námi Vánoce nevidomým” se konala od 23. listopadu do 6. prosince ve všech 135 prodejnách společnosti Kaufland. Za dva týdny se prodalo 402 763 archů. Nejštědřejší byli zákazníci v prodejně v Uherském Brodě, kde se prodalo bezmála 9 500 kusů jmenovek, další nejúspěšnější prodejny byly Opava-Předměstí, Rokycany, Žatec a Klatovy. Koukněte na video z naší Tour de Kaufland.

Získané prostředky se rozdělují v otevřeném grantovém řízení z partnerského Fondu Kaufland. O příspěvky mohou celoročně žádat jak jednotlivci s těžkým postižením zraku, tak organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, a to v dlouhodobých grantových programech Světlušky.

Vyplacené podpory z grantových programů včetně podpory z partnerského Fondu Kaufland v roce 2020 najdete zde.

Foto z předání poděkování pokladním v rámci Vánoční sbírky
Foto z předání poděkování pokladním v rámci Vánoční sbírky 2
Foto z předání poděkování pokladním v rámci Vánoční sbírky
Foto z předání poděkování pokladním v rámci Vánoční sbírky
Foto z předání poděkování pokladním v rámci Vánoční sbírky
Příběh pomoci

Cyklovýlety na tandemu

Také nevidomí milují cyklistiku díky všem specifickým vjemům, které nabízí. Jsou ale samozřejmě odkázáni na jízdu v tandemu s člověkem, který vidí.

Na tandemu se svou rodinou vyráží na výlety i studentka Zuzana, která si požádala o příspěvek od Světlušky právě proto, aby se obohatila o nové sportovní zážitky. “Jsem z Hlučínska, a protože to máme blízko do Polska, podnikli jsme s rodinou nejdelší okruh přes hranice a zase zpátky. Bylo to super a těším se na nové výlety,” pochvaluje si Zuzana.

Podpora Světlušky:

Zuzana dostala z Fondu Kaufland na tandemové kolo příspěvek ve výši 25 000 korun.


Cyklotandem
Příběh pomoci

Piano pro talentovaného chlapce

Devítiletý Jozef miluje hru na piano. Proto už přes čtyři roky dochází na soukromé hodiny klavíru. Jeho paní učitelka je s ním moc spokojená – Jožkovi totiž nejsou cizí ani skladby velikánů mezi skladateli, jakými byli a jsou Mozart, Bach či Beethoven. Jožkovým velkým přáním bylo moct si pořádně zahrát taky doma. Maminka se proto rozhodla pořídit mu pianino. Co ho mají, dělá Jožko hudbou radost nejen sobě, ale i mamince.


„Syn chodí na hodiny klavíru už od čtyř let. Doma jsme ale měli jen malé elektronické klávesy, na které cvičil. Jsme hrozně rádi, že už má plnohodnotný hudební nástroj – s těmi malými klávesami se to teď vůbec nedá srovnat,“ usmívá se jeho maminka.

Podpora Světlušky:

Světluška na koupi pianina pro Jožku přispěla z Fondu Kaufland, a to částkou 10 000 korun.

Malý Jožko hraje na zakoupené pianino
Příběh pomoci

Psychoterapeutický výcvik

Timea je absolventkou sociální práce a psychologie a pracuje jako psychoterapeutka. Příspěvek od Světlušky čerpá na jeden rok z celkem pětiletého psychoterapeutického výcviku s názvem Daseinsanalytický výcvik – péče o duši. Jedná se o sebezkušenostní výcvik (vzdělávání) pro pracovníky pomáhajících profesí, který rozvíjí další možnosti práce s klienty a také v osobním rozvoji v péči o vlastní psychiku.

„Těším se hlavně na to, že se díky výcviku naučím něco dalšího užitečného pro své klienty, prohloubím své schopnosti pracovat se skupinou, ale zároveň je to příležitost dozvědět se, jak mohu pečovat sama o sebe a také možnost dostat zpětnou vazbu od výcvikové skupiny,“ říká Timea. Kvůli koronaviru se začátek kurzu posunul, Timea už ale absolvovala několik skupinových sezení, během kterých se trénovaly různé psychoterapeutické techniky. Dále ji čekají přednášky a praxe v domovech se zvláštním režimem a hospicích.

Podpora Světlušky:

Timee Světluška na jeden rok z pětiletého výcviku přispěla z Fondu Kaufland 25 000 korun.

paní Timea
Příběh pomoci

Rozšíření nabídky sportů pro nevidomé

Blind Athletic Club pořádá na atletickém stadionu TJ Sokol Královské Vinohrady pětkrát týdně tréninky. Každý atlet má předem daný plán, rozdělený po týdnech, který plní pod dohledem trenérů a asistentů. Klub ale usiluje i o rozšíření sportovních a volnočasových aktivit nevidomých a slabozrakých sportovců. Snahou bude vytvořit fungující tým fotbalistů a fotbalistek s možností pravidelného tréninku minimálně jednou týdně a celodenním víkendovým soustředěním jedenkrát za 14 dní. Na plaveckém stadionu v Holešovicích chce klub dvě hodiny týdně umožnit nejen plavání s trenérkou, ale i následnou relaxaci – saunování a masáže.

„Světluška už v minulosti podpořila naše atlety, díky čemuž si mohli koupit lepší vybavení, zaplatit trenéra a asistenty. I to určitě pomohlo tomu, jak se nám pak dařilo na závodech, ze kterých jsme přivezli na dvě desítky medailí,“ pochvaluje si trenér Martin Horák.

„Náš nově založený sportovní klub Blind Athletic Club Královské Vinohrady plánuje rozšířit nabídku sportu a přilákat další sportovce a taky už se moc těšíme na další závody.“

Facebookový příspěvek k tématu

Facebookový příspěvek k tématu 2

Podpora Světlušky:

Blind Athletic Club Královské Vinohrady z.s chce za 90 000 korun rozšířit možnosti sportovního vyžití lidí se zrakovým handicapem. Kromě atletiky jde o fotbal, plavání, tenis, ale i turistiku.

No photo
Příběh pomoci

Hmat: klíčový smysl nevidomých dětí

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava pracuje s unikátní diagnostickou metodou Tactual Profile. Ta slouží k hodnocení hmatových funkcí u klientů s těžkým zrakovým postižením. Soustředí se na požadavky, které klade běžné prostředí, a snaží se zvýšit rozsah schopností a dovedností. U dětí se zkoumá například vědomí jejich těla a citlivost, manipulace s předměty a to, jak zkoumají své okolí a vnímají detaily. Důležitou součástí jsou praktické dovednosti jako dotykové strategie, propojení objektu s jeho funkcí i to, jak si děti hrají.

„Kvalitní diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb je v naší organizaci stěžejním prvkem pro další podporu dětí a žáků se zrakovým postižením, například ve vzdělávání. Díky nadačnímu příspěvku od Světlušky se nám podařilo získat nizozemský diagnostický nástroj Tactual Profile, který je nesmírně důležitým kamínkem do diagnostické skládačky. Tactual Profile nám umožňuje rozšířit dimenzi diagnostiky hmatových funkcí dětí a žáků, objektivně je hodnotit, a díky těmto výstupům zkvalitňovat individuální podporu našich klientů,“ vysvětluje Hana Vařejková, speciální pedagožka Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava.

Podpora Světlušky:

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava získala s pomocí Světlušky a Fondu Kaufland za 66 287 korun z Nizozemska diagnostickou metodu Tactual Profile. Ta pomáhá u dětí diagnostikovat, ale také stimulovat hmatové a další funkce.

Hmat foto
Příběh pomoci

Letní tábor pro děti s těžkým postižením zraku

Organizace Život trochu jinak pořádá již řadu let tábory pro děti s těžkým postižením zraku. Podpora Světlušky pomůže zorganizovat i ten následující v srpnu 2021. Během tábora se děti budou účastnit řady různorodě zaměřených programů, ve kterých si vyzkouší pohyb v neznámém a členitém terénu, což přispěje ke zlepšení jejich prostorové orientace. Kromě táborové hry a dalších aktivit si budou moci samostatně vyzkoušet i zvládání každodenních činností a sebeobsluhy. Po náročném školním roce, kdy výuka probíhala převážně distančně, budou mít děti možnost dostat se do přírody, zažít dobrodružství a zábavu i si vyzkoušet nové věci.

„Naše tábory Světluška podporuje pravidelně. Zrakově postižené děti tak mohou prožít týden plný her, zábavy a zážitku, za nimiž se další roky rády vracejí. Na letním táboře se jim rovněž naskytne příležitost vyzkoušet si či naučit se něco nového. V roce 2020 to bylo např. zapalování ohně pomocí křesadla, střelba z luku, zhotovení přístřešku či klasika v podobě spaní pod širákem, které je zejména pro děti z města úplnou novinkou. Každá nová aktivita, kterou si děti vyzkouší, pro ně představuje krůček vpřed při poznávání tohoto především vizuálního světa,“ popisuje Ing. Petra Benedíková z organizace Život trochu jinak.

Odkaz na minulé ročníky tak trochu jiného tábora zde.

Podpora Světlušky:

Organizace Život trochu jinak, z.s. uspořádá díky příspěvku 40 000 korun od Světlušky letní tábor pro děti s těžkým postižením zraku.

Příběhy pomoci
Příběh pomoci

Cyklovýlety na tandemu

Také nevidomí milují cyklistiku díky všem specifickým vjemům, které nabízí. Jsou ale samozřejmě odkázáni na jízdu v tandemu s člověkem, který vidí.

Na tandemu se svou rodinou vyráží na výlety i studentka Zuzana, která si požádala o příspěvek od Světlušky právě proto, aby se obohatila o nové sportovní zážitky. “Jsem z Hlučínska, a protože to máme blízko do Polska, podnikli jsme s rodinou nejdelší okruh přes hranice a zase zpátky. Bylo to super a těším se na nové výlety,” pochvaluje si Zuzana.

Podpora Světlušky:

Zuzana dostala z Fondu Kaufland na tandemové kolo příspěvek ve výši 25 000 korun.


Cyklotandem
Příběh pomoci

Heading

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

magnifying glass icon
Podpora Světlušky

Ze života